Contact
Research
Publications

Výuka
Pro studenty

 


   

  Nabídka bakalářských a diplomových prací

  Bakalářské práce se většinou zpracovávají formou literární rešerše daného problému, ale předpokládá se, že student již během bakalářské práce provádí vlastní výzkumnou práci. Diplomové práce jsou pak již úplně založeny na vlastním samostatném výzkumu studenta. Obecně nabízím dva typy diplomových prací: práce založené na datech z literatury (srovnávací analýzy životních strategií, zbarvení ptáků a pod.), která mohou být kombinována s daty z muzeí (práce s muzejními exponáty) a veřejně dostupných databází (geografické rozšíření, společenstva, fylogeneze) nebo práce terénní. Možná témata se vždy nějakým způsobem protínají s mými dlouhodobými výzkumnými zájmy - podívejte se, prosím, na "Research" a "Publications" na této webové stránce.

  Doktorské studium

  Na možnosti doktorského studia se, prosím, informujte individuálně. Rád budu spolupracovat s šikovnými a motivovanými studenty.

   

  Obhájené bakalářské práce

  Lyer, L. (2006): Růst mláďat evropských pěvců – datový soubor a jeho předběžná analýza

  Knapová, K. (2007): Lysozym jako jedna z komponent prenatálních investic u sýkory koňadry (Parus major)

  Bobek, L. (2008): Množství přinášené kořisti ve vztahu k intenzitě krmení na hnízdě u pěvců

  Šuterová, J. (2008): Potravní ekologie a faktory ovlivňující intenzitu krmení na hnízdě u sýkory koňadry (Parus major)

  Tyller, Z. (2008): Ekologie nocování sýkory koňadry v zimě

  Chaloupková, A. (2012): Mortalita obratlovců na cestách

  Sosnovcová, K. (2012): Evoluce zbarvení ptáků na mezidruhové úrovni

  Jakuba, L. (2013): Evoluce vývojových period u ptáků

  Březinová, B. (2016): Evoluce inkubačních strategií u pěvců (Passeriformes)

  Kolářová, N. (2019): Endotermie ptactva (Aves) se zvlaštním zaměřením na pěvce (Passeriformes)

  Svobodová, K. (2021): Diverzita a denzita ptáků v zemědělsky využívané krajině

   

  Obhájené magisterské práce

  Lyer, L.(2008): Srovnávací analýza růstových strategií evropských pěvců

  Bártlová, K. (2009): Faktory ovlivňující buněčnou imunitu mláďat sýkory koňadry

  Tyller, Z. (2010): Metodická studie nocování sýkory koňadry v lužním lese

  Bobek, L. (2011): Potravní nabídka, hnízdní péče a úspěch u sýkory koňadry (Parus major)

  Šmoldasová, V. (2012): Počáteční fáze inkubace u sýkory koňadry (Parus major)

  Harmáčková, L. (2013): Geografická variabilita ve funkčních znacích ptáků Austrálie

  Vrána, J. (2014): Růstová alometrie u mláďat pěvců

  Sosnovcová, K. (2015): Evoluce zbarvení peří u pěvců

  Hrubanová, K. (2016): Geografická a taxonomická variabilita v pohlavním dichromatismu u ptáků

  Březinová, B. (2019): Evoluce rodičovského chování samců během inkubace u pěvců (Passeriformes)